SaxoTrader ve SaxoWebTrader Grafik Modülündeki Yenilikler

Aşağıda belirtilen yenilikler, SaxoWebTraderda  kullanılabilir halde olup, kısa bir süre sonra SaxoTrader "New Chart" modülünde de kullanılabilir hale gelecektir. 

“Chart” Modülünün Kullanımdan Kaldırılması

 "New Chart" modülü, SaxoTrader'da yeralan "Chart" modülünden daha fazla gelişmiş olacaktır. Ağustos ayı Aylık Bülteninde sizlerle paylaştığımız üzere "Chart" modülü 1 Ekim tarihinden itibaren SaxoTrader'dan çıkarılacaktır. Kullanıcıların "Chart"  modülündeki mevcut grafik çalışmaları "New Chart" modüne aktarılacaktır.

Tüm saat dilimlerini kullanma imkanı 

Grafik Konfügürasyon diyaloğunu başlatmak için araç çubuğundaki anahtara tıklayın: Kullanıcılar farklı grafikler için farklı saat dilimlerini kullanabilirler. Genel olarak saat dilimi özelliği eski "Chart" modülünde mevcut olan seçeneğin aynısıdır.


Yuvarlanan Z-Score 

Yuvarlanan Z-Score çalışması Karşılaştırmalı çalışmalar altında "New Chart" modülünde mevcutttur. Z-score bir alt panele eklenecektir: Z-score birbiriyle ilişkili iki enstrüman arasındaki dalgalanmanın büyüklüğünü yansıtmak için tasarlanmıştır. Yatırımcı geçmişe dönük bir pencere seçer, günlük fiyatları kullanan göreceli olarak 30 işlem seansından daha kısa süreli bir periyot tercih edilir ve yuvarlanan Z-score iki enstrümanın fiyatı arasındaki oran üzerine hesaplanır. Birinci eklenen araç paya gider ve ikinci eklenen araç da söz konusu oranın paydasına eklenir. Sonuç olarak, yukarıdaki iki yüksek olumlu Z-score, eklenen birinci enstrümanın ikinciye göre fazla satıldığına işaret eder. Söz konusu sinyali uygulamak için, yatırımcı birinci enstrümanı satmalı ve ikincisini satın almalıdır. Bu işlemin yapılması, Z-score eksi ikinin altındaysa tersine işler. Ama bununla birlikte, Z-score ile harekete geçmek yatırımcının risk profiline ve mevcut piyasa çevresine bağlıdır. 

Heikin-Ashi

Japoncada ortalama çubuklar anlamına gelen Heikin-Ashi - bir trend yatırım grafik tipidir. Normal bir Mum Grafiği tablosunda, piyasa hareketlerini göstermek için Açık, Yüksek, Düşük ve Kapalı özellikleri kullanılır. Heikin-Ashi tablosu mumları çizmek için farklı bir formül kullanır. 

  • HA Açılış = [HA Açılış(önceki çubuk) + HA Kapanış(önceki çubuk)]/2
  • HA Yüksek = Maksimum(Yüksek(mevcut çubuk), HA Açılış(mevcut çubuk) ya da HA Kapanış(mevcut çubuk))
  • HA Düşük = Minimum(Düşük(mevcut çubuk), HA Yüksek(mevcut çubuk), HA Kapanış(mevcut çubuk))
  • HA Kapanış = (Açılış(mevcut çubuk)+Yüksek(mevcut çubuk)+Düşük(mevcut çubuk)+Kapanış(mevcut çubuk))/4

Normal bir Mum Grafiği tablosunda olduğu gibi Heikin-Ashi mum grafiği tabloları da tüm zaman periyotlarında kullanılabilir. Heikin-Ashi mumlarını kullanarak trend saptamak daha kolaydır, çünkü trendler normal Mum Grafiklerinde olduğu gibi sıklıkla yanlış sinyallerle bölünmezler. Aşağıda aynı periyottan günlük iki Apple tablosu yer almaktadır, buradan farkı görebilirsiniz. Bilgi kutusunda Açık, Yüksek, Düşük ve Kapalı özelliklerinin önüne HA ( Heikin Ashi) eklenecektir.  


Maximum Not sayısı 

Şimdiye kadar bir kullanıcının tek bir grafiğe ekleyebileceği maksimum not sayısı 50 olarak belirtilmişti. SaxoTrader "New Chart" modülünde ise şimdi bu limiti 100'e çıkartıyoruz. Ama bununla birlikte kullanıcılar, bir grafiğe ne kadar fazla not   (ve çalışma) eklenirse, kaydırma, yakınlaştırma ve yükleme bakımından söz konusu grafiğin, ayrıca kullanıcının kişisel bilgisayarının konfigürasyonuna da bağlı olarak, daha az duyarlı hale gelebileceğinin farkında olmalılardır.  

Gösterge renk konfigürasyonu 

Grafik kullanıcıları, Artı Gösterge ya da İz Topu-modunda olduğunda, göstergenin rengini değiştirebilirler. Tablo konfigürasyon diyaloğuna gidin, "Çizgiler ve Renkler" seçeneğini seçin ve diyaloğun altındaki Göstergeye gidin:   
Free Demo